TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1063
  • Tổng lượt truy cập: 7626435
Xây dựng mô hình VACB gắn với bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc
15/02/19 03:23PM
Nông nghiệp

Tên dự án: Xây dựng mô hình VACB (vườn, ao, chuồng và khí sinh học) gắn với bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Thuộc chương trình: Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015

Tổ chức chủ trì: Trung tâm tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ Kinh Bắc, Hội làm vườn Việt Nam 

Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Cơ quan cấp kinh phí: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm dự án: TS. Lê Thị Nhung

Các cá nhân tham gia dự án: GS.TS. Ngô Thế Dân, TS. Đỗ Văn Hòa, TS. Phùng Quốc Quảng, TS. Nguyễn Văn Hiền, TS. Nguyễn Thái Thắng, ThS. Nguyễn Thị Vân, KS. Nguyễn Thị An, KS. Lê Đăng Dũng, KS. Nguyễn Văn Hiến

Thời gian thực hiện: 12/2015-03/2017

Kinh phí thực hiện: 3.724,479 triệu đồng

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng phát triển kinh tế theo mô hình VACB ở một số tỉnh miền núi phía Bắc gồm 3 tỉnh: Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La.  Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm, giảm thiểu chất thải một số mô hình VACB gắn với bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm ở 3 tỉnh.

Đề tài đã xây dựng 3 loại mô hình VACB với tổng số 04 mô hình gồm: 01 mô hình VACB quy mô hộ cho cây cam tại xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình và 01 mô hình VACB quy mô hộ cho cây vải thiều tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho 30 hộ với 15ha; 01 mô hình VACB quy mô trang trại cho cây vải thiều tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho 5 hộ với 30ha; và 01 mô hình VACB quy mô hợp tác xã tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho 30 hộ với diệ n tích 30ha. Kết quả đã liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm vải thiều, cam, rau gắn với 3 loại mô hình, đảm bảo bao tiêu 50-70% sản phẩm, hiệu quả tăng 15%.

Nghiên cứu cũng đưa ra đề xuất các chính sách và giải pháp cụ thể, phù hợp để phát triển các mô hình VACB liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- 2018-25.pdf)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ