HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 170
  • Tổng lượt truy cập: 10.251.838
Xây dựng quy trình nuôi và thu sinh khối vi tảo Thalassiosira sp. để phục vụ việc nâng cao chất lượng giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
19/01/22 01:51PM
Chủ đề: Thủy sản

Tên nhiệm vụ: Xây dựng quy trình nuôi và thu sinh khối vi tảo Thalassiosira sp. để phục vụ việc nâng cao chất lượng giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Quốc gia giống Hải sản Nam Bộ

Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Hữu Thanh

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ:  TS. Nguyễn Nhứt; ThS. Bùi Bá Trung; ThS. Nguyễn Thị Mai Anh; KS. Võ Trường Giang; CN. Hồ Hồng Nhung; CN. Lại Thị Minh Lê; CN. Hồ Hồng Nhung; CN. Đặng Thị Nguyên Nhàn

Thời gian thực hiện: 2017-2019

Kinh phí thực hiện: 1.480 triệu đồng

 

Kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được quy trình công nghệ nuôi sinh khối, thu hoạch và tạo sản phẩm vi tảo Thalassiosira sp. ở dạng nhão và lỏng đậm đặc có thời gian bảo quản 1 đến 2 tuần, thay thế vi tảo tươi, đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng cho nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao chất lượng giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeusvannamei).

   (Nguồn: Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN-HCM-075-2020/202106)

TRANG CHỦ