HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 193
  • Tổng lượt truy cập: 5693795
Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế
05/05/16 08:53AM
Thủy sản

Tên đề tài: Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế

Mã số: KC.09.24/06-10

Thuộc chương trình: Khoa học và Công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Tổ chức chủ trì: Viện Hải dương học

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Hồng Long

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Nguyễn Văn Lục, TS. Lê Đình Mầu, PGS.TSKH. Nguyễn Tác An, PGS.TS. Võ Sỹ Tuấn, ThS. Lê Thị Vinh, CN. Ngô Mạnh Tiến, ThS. Phan Minh Thụ, TS. Trịnh Thế Hiếu, PGS. TS. La Thị Cang,

Thời gian thực hiện đề tài: 8/2008-12/2010

Kinh phí thực hiện: 4.250 triệu đồng

 

Kết quả nghiên cứu:

Phân vùng sinh thái cảnh quan đới ven biển Nam Trung Bộ được xem như là cơ sở khoa học cần thiết và tin cậy, để từ đó định hướng qui hoạch phát triển bền vững và quản lý tổng hợp tại đới ven biển Nam Trung Bộ trong giai đoạn đến 2020. Đới ven biển Nam Trung Bộ được phân vùng thành 114 đơn vị (gồm 3 vùng, 57 phụ vùng và 54 tiểu vùng).

Đưa ra định hướng khai thác sử dụng và quản lý sử dụng được đưa ra trên 8 kiểu tiểu vùng sinh thái 10. Định hướng qui hoạch phát triển bền vững và quản lý tổng hợp tại đới ven biển Nam Trung Bộ trong giai đoạn đến 2020. Định hướng kế hoạch, nhiệm vụ quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường đới ven biển Nam Trung Bộ gồm 5 chương trình và 12 kế hoạch hành động. Trong đó, có 3 kế hoạch hành động ưu tiên

Đ xuất giải pháp đảm bảo phát triển bền vững và quản lý tổng hợp đới ven biển Nam Trung Bộ gồm 7 nhóm giải pháp. Trong đó, quan trọng là nhóm giải pháp: 13. Kết quả nghiên cứu chi tiết và xây dựng cơ sở khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bển vững đới ven bờ TP. Phan Thiết

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-8693)

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY