TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 71
  • Tổng lượt truy cập: 6408263
Thông báo tài liệu mới 2017
20/12/17 10:01AM

1. Việt Nam 2035-Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ. / . - H.:Hồng Đức, 2016. - 536 tr.,

Tóm tắt: Tổng kết chương trình đổi mới kinh tế của Việt Nam, chỉ rõ các cơ hội, thách thức và mục tiêu của Việt Nam đến năm 2035. Phân tích quá trình hiện đại hóa nền kinh tế, xây dựng năng lực đổi mới quốc gia, độ thị hóa, phát triển bền vững về môi trường, đảm bảo công bằng và xây dựng thể chế hiện đại

Đăng ký cá biệt: VT20173911

2. Báo cáo sơ bộ kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. / . - H.:Nxb. Thống kê, 2016. - 139 tr.,19 cm

Tóm tắt: Tập hợp thông tin, đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đăng ký cá biệt: BC20170859

3. Báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2016. / . - H.:Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, 2017. - 88 tr.,28 cm

Tóm tắt: Tổng quan tình hình xuất nhâp khẩu thủy sản Việt Nam năm 2016. Trình bày hiện trạng sản xuất và xuất khẩu cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc và hải sản khác. Đưa ra cơ hội, thách thức và dự báo cho xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam

Đăng ký cá biệt: BC20170860

4. Dự báo thị trường nông sản thế giới năm 2016/2017. / Cao Minh Phương. - H.:Trung tâm Tin học và Thống kê, 2017. - 68 tr.,13 x 20 cm

Tóm tắt: Báo cáo dự báo cung cầu ngũ cốc, cà phê, thịt, đường và hạt có dầu trên giới năm 2016/2017. Đánh giá sản xuất và thị trường thủy sản thế giới năm 2016

Đăng ký cá biệt: BC20170861

5. Khái quát thị trường sản phẩm gỗ ở Việt Nam. / Nguyễn Mạnh Dũng. - H.:Trung tâm Tin học và Thống kê, 2017. - 63 tr.,

Tóm tắt: Phân tích cơ cấu thị trường theo loại hình sản phẩm và nguồn gốc sản phẩm. Phân tích hiện trạng cơ cấu sản phẩm thay thế đồ gia dụng và xây dựng nội địa. Trình bày chuỗi cung ứng một số mặt hàng sản phẩm gỗ chủ yếu: kênh thị trường, mạng lưới, hình thức phân phối, phân khúc các sản phẩm gỗ và lâm sản, thị hiệu của người tiêu dùng

Đăng ký cá biệt: BC20170862

6. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. / . - H.:Trung tâm Tin học và Thống kê, 2017. - 72 tr.,13 x 20 cm

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và các tiêu chí về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Phân tích tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên thế giới và Việt Nam. Nêu thuận lợi, khó khăn và những giải pháp tiến phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020

Đăng ký cá biệt: BC20170863

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ