TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 946
  • Tổng lượt truy cập: 7626916
Thông báo tài liệu mới số 01/2019
08/06/20 01:55PM

1. Quy định kỹ thuật quan trắc, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi (TCKT 02:2018/TCTL). / . - H.:, 2018. - 37 tr.,29 cm

Tóm tắt: Quy định kỹ thuật về giám sát dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi (TCKT 02:2018/TCTL) bao gồm các hoạt động: thiết kế chương trình quan trắc; quan trắc hiện trường, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm; đánh giá kết quả quan trắc, thông tin, cảnh báo chất lượng nước; trắc tự động nguồn tác động đến chất lượng nước trong công trình thủy lợi

Đăng ký cá biệt: QP20191013

2. Xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam với các nước có ký kết hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2005-2015. / . - H.:Nxb. Thống kê, 2018. - 531 tr.,25cm

Tóm tắt: Phản ánh về quá trình hội nhập trong thương mại hàng hóa của Việt Nam thông qua kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước có ký kết FTA trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cụ thể gồm Trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa; mặt hàng chủ yếu xuất, nhập khẩu; xuất, nhập khẩu với từng khối nước FTA; xuất, nhập khẩu với từng nước FTA

Đăng ký cá biệt: TK20190416

3. Niên giám thống kê hải quan về hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam (Bản chi tiết) năm 2017. / . - H.:Nxb. Tài chính, 2018. - 557 tr.,25cm

Tóm tắt: Bao gồm các số liệu phản ánh khái quát và chi tiết hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2017, bao gồm kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước, các mặt hàng xuất nhập khẩu, bối cảnh nền kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu của các nước trong khu vực và trên thế giới, các đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2017

Đăng ký cá biệt: TK20190417

 

4. Sổ tay nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. / . - H.: Nxb. Thống kê, 2017. - 438 tr.,24cm

Tóm tắt: Hướng dẫn áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Hỏi đáp một số tình huống thường gặp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Phụ lục gồm một số văn bản có liên quan trực tiếp đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Đăng ký cá biệt: TK20190415

5. Development and use of alternative dietary ingredients of fish meal substitutes in aquaculture feed formulation. / Catacutan, M.R.. - Philippines:SEAFDEC, 2016. - 142 p.,25 cm

Đăng ký cá biệt: LT20142055

6. Addressing acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) and other transboundary diseases for improved aquatic animal health in Southeast Asia. / Pakingking, Rolando V.Jr.. - Philippines: SEAFDEC, 2016. - 72 p.,25 cm

Đăng ký cá biệt: LT20192230

7. Seed production of milkfish Chanos chanos Forsskal. / Reyes, O.. - Philippines:SEAFDEC, 2016. - 26 tr.,21cm

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật ương giống, chăm sóc, nuôi và thu hoạch cá măng (Chanos chanos). Bên cạnh đó giới thiệu kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi cá măng gồm tảo, luân trùng và phân tích giá trị kinh tế trong nuôi cá măng

Đăng ký cá biệt: LV20191439

8. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: thực trạng và định hướng đến năm 2060. / Ngô Thắng Lợi. - H.: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 304 tr.,21 cm

 

Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống cơ sở lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế, các khung lý thuyết hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế; dựa trên nội hàm mục tiêu cần đạt được của quá trình tăng trưởng, phương thức thực hiện tăng trưởng và những tác động lan tỏa của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi để đánh giá thực trạng mô hình tăng trưởng hiện nay ở Việt Nam qua những tính toán cụ thể từ số liệu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2016 và sự so sánh với những giai đoạn trước đó. Đưa ra mô hình tăng trưởng và những giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế đến năm 2030

Đăng ký cá biệt: VV20196098

9. Phát triển nhanh, bền vững./ Hội đồng lý luận chính trị Quốc gia.. - H.: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 228 tr.,21 cm

Tóm tắt: Gồm những bài tham luận của các nhà nghiên cứu lý luận, làm rõ các yếu tố quyết định sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia và đi sâu phân tích những kinh nghiệm thực tiễn của mỗi nước trong quá trình phá triển; qua đó làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước quan tâm như ổn định chính tố là yếu tố đảm bảo phát triển bền vững; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho phát triển nhanh, bền vững; tăng trưởng kinh tế ổn định, vững chắc; xây dựng xã hội đoàn kết hài hòa, dân chủ, công bằng và văn minh; tăng cường nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững…

Đăng ký cá biệt: VV20196099

10. Nâng cao khả năng xuất khẩu một số sản phẩm chủ lực của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu đến năm 2025. / Hoa Hữu Cường. - H.:Chính trị Quốc gia, 2018. - 327 tr.,21 cm

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về khả năng xuất khẩu sản xuất chủ lực, đánh giá thực trạng xuất khẩu sản phẩm chủ lực của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu giai đoạn 2016-2017. Từ đó đề xuất những giải pháp và khuyến nghị cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trong việc nâng cao khả năng xuất khẩu sản phẩm chủ lực của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu đến năm 2025

Đăng ký cá biệt: VV20196100

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ