TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1226
  • Tổng lượt truy cập: 7626233
Thông báo tài liệu mới số 02/2019
25/06/20 08:33AM

1. Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. / Dương Văn An. - H.:Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 312 tr.,21 cm

Tóm tắt: Phân tích một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn về chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; dẫn ra các kinh nghiệm ứng phó với hành vi chuyển giá của một số quốc gia trên thế giới; từ đó đề xuất phương hướng, quan điểm và biện pháp nhằm tăng cường khả năng ứng phó với hành vi chuyển gia trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: VV20196101

2. Hướng dẫn thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, quản lý khai thác hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. / . - H.:, 2018. - 49 tr.,21 cm

Tóm tắt: Hướng dẫn các thành phần kinh tế, bao gồm doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở tham gia đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình hồ đập nhỏ theo hình thức xã hội hóa. Đồng thời cũng giúp cho các địa phương triển khai thực hiện các chính sách thúc đẩy thực hiện xã hội hóa đầu tư, quản lý khai thác hồ đập nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghệp, xây dựng nông thôn mới

Đăng ký cá biệt: VV20196103

3. Cẩm nang kỹ thuật trồng lan Dendrobium, Mokara. / . - Tp. Hồ Chí Minh:, 2018. - 49 tr.,21cm

Tóm tắt: Tổng quan về phát triển hoa lan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trình bày kỹ thuật trồng lan Dendrobium và lan Mokara. Phụ lục là một số thuốc bảo vệ thực vật phổ biến dùng trừ sâu, côn trùng gây hại trên cây lan

Đăng ký cá biệt: VV20196104

4. Nông nghiệp, nông thôn Hà Nội-10 năm đổi mới và phát triển (2008-2018). / . - H.:Hồng Đức, 2018. - 197 tr.,23 cm

Tóm tắt: Giới thiệu nông thôn thủ đô và vai trò của ngành nông nghiệp trong sự phát triển chung của thủ đô. Tổng kết những kết quả đạt được sau 10 năm (2008-2018) của nông nghiệp, nông thôn Hà Nội. Đưa ra định hướng đổi mới và phát triển bền vững nông nghiêp, nông dân, nông thôn của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2030

Đăng ký cá biệt: VV20196105

5. Nông nghiệp, nông thôn Hà Nội-cơ hội hợp tác và đầu tư/.- H.:Hồng Đức, 2018. -170tr. ,23cm

Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Giới thiệu những thành tựu đạt được về phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Hà Nội. Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hôi của Hà Nội. Trình bày hiện trạng sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, nâng cao đời sống nông dân thủ đô năm 2017 và định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030. Nêu tiềm năng, cơ hội đầu tư, thông tin thu hút đầu tư xây dựng nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2030

Đăng ký cá biệt: VV20196106

6. Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015. / . - H.:Thống kê, 2018. - 299 tr.,24cm

Tóm tắt: Nội dung tài liệu được chia làm ba phần gồm trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa với các nước thành viên ASEAN; mặt hàng chủ yếu xuất, nhập khẩu với các nước thành viên ASEAN; xuất nhập khẩu với từng nước thành viên ASEAN

Đăng ký cá biệt: TK20190418

7. Niên giám thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2017. / . - H.:Nông nghiệp, 2018. - 464 tr.,28cm

Tóm tắt: Thu thập các số liệu theo giai đoạn 2011-2017 của cả nước, các vùng và các địa phương, sắp xếp theo 17 nhóm gồm: một số chỉ tiêu tổng hợp, đất nông nghiệp, trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai, quản lý và xây dựng công trình, xuất nhập khẩu, phát triển nông thôn, đào tạo, khuyến nông, hợp tác quốc tế và số liệu tham khảo các nước ASEAN

Đăng ký cá biệt: TK20190419

8 . Niên giám thống kê 2018. / . - H.:Tổng cục thống kê, 2019. - 1024 tr.,25cm

Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế

Đăng ký cá biệt: TK20190422

9. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thẩm định giá. / . - H.:Tài chính, 2018. - 183tr.,27cm

Tóm tắt: Luật Giá được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá và thẩm định giá. Nội dung tài liệu bao gồm 13 tiêu chuẩn về thẩm định giá của Luật Giá

Đăng ký cá biệt: PL20191147

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

 

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ