HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 116
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.365
Thông báo tài liệu mới số 09/2020
16/11/20 10:58AM

1. Nuôi bò thịt: Kỹ thuật-kinh nghiệm-hiệu quả / Đinh Văn Cải. - H.:Nxb. Nông nghiệp, 2019. - 375tr., 21 cm.

Tóm tắt: Cung cấp cơ sở khoa học và những hướng dẫn kỹ thuật cần thiết để chăn nuôi bò thịt thành công ở quy mô trang trại. Thông tin mới về đặc điểm sản xuất của những giống thuần và con lai của các giống bò thịt mới nhập vào Việt Nam đang nuôi tại các cơ sở trong nước. Gợi ý lựa chọn con giống phù hợp để triển khai nuôi tại Việt Nam. Hướng dẫn chọn đất lập trại, quy hoạch chuồng trại và đồng cỏ, kỹ thuật quản lý đàn gia súc, quản lý sinh sản, kỹ thuật sản xuất cây thức ăn xanh và sử dụng phụ phẩm nuôi bò thịt, kỹ thuật nuôi dưỡng đàn gia súc theo khoa học từ nguồn thức ăn tại chỗ

Đăng ký cá biệt: VV20206110

2. Cây khoai nưa - Kỹ thuật canh tác và chế biến. / Nguyễn Thị Ngọc Huệ. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2019. - 184 tr.,21 cm.

Tóm tắt: Trình bày tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai nưa trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu giá trị kinh tế và sử dụng, đặc điểm nông sinh học của cây khoai nưa. Trình bày kỹ thuật canh tác, kỹ thuật thu hoạch, bảo quản của khoai nưa nguyên liệu; và công nghệ chế biến bột nưa có glucomannan từ củ nưa. Đưa ra tiềm năng và định hướng phát triển cây khoai nưa ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: VV20206111

3. Sổ tay hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải phi tập trung Dewats cho trang trại chăn nuôi lợn qui mô vừa và nhỏ. / Nguyễn Tùng Phong. - H.:Nxb. Nông nghiệp, 2019. - 92 tr.,21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu công nghệ xử lý nước thải phân tán DEWATS. Hướng dẫn lựa chọn sơ đồ, công nghệ; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; quản lý, vận hành và bảo dưỡng; và theo dõi đánh giá hoạt động của công trình. Giới thiệu các thiết kế mẫu trong lĩnh vực xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi lợn đề xuất và áp dụng giải pháp ứng dụng công nghệ xử lý phi tập trung DEWATS nhằm cải thiện môi trường trong chăn nuôi

Đăng ký cá biệt: VV20206112

4. Phát triển hạ tầng và dịch vụ trong Lâm nghiệp-Thực trạng và định hướng phát triển ở Việt Nam. / . - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2019. - 174 tr.,21 cm

Tóm tắt: Trình bày đối tượng và căn cứ cơ bản thực hiện điều tra, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp phục vụ cho Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp và thực thi Luật Lâm nghiệp 2017 (có hiệu lực từ tháng 01 năm 2019), đồng thời tham vấn cho các cơ quan quản lý ban hành các chính sách liên quan đến việc điều tra, đánh giá thực trạng phát triển hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp. Nêu hiện trạng cơ sở hạ tầng, các ngành dịch vụ hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp (dịch vụ cung ứng vật tư, tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dịch vụ khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ tín dụng, môi trường rừng và thuê môi trường rừng); thực trạng và định hướng đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ trong phát triển lâm nghiệp ở nước ta tính đến năm 2014

Đăng ký cá biệt: VV20206113

5. Nấm cộng sinh Mycorrhiza và vai trò trong sản xuất nông nghiệp bảo vệ môi trường. / Nguyễn Thu Hà. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2019. - 380 tr.,21 cm

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, cấu trúc và phân loại nấm cộng sinh Mycorrhiza. Nêu cơ chế cộng sinh của nấm cộng sinh Mycorrhiza với rễ cây trồng và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hình thành sự cộng sinh. Trình bày đặc điểm phân bố của nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza trong một số loại đất và cây ở Việt Nam. Nêu vai trò nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường...

Đăng ký cá biệt: VV20206114

6. Phát triển nông nghiệp ven đô bền vững ở Việt Nam. / Đào Thế Anh. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2019.- 348 tr.,21 cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp ven đô bền vững. Nêu thực trạng phát triển nông nghiệp ven đô của các đô thị lớn của Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng phát triển của các loại hình tổ chức sản xuất của nông nghiệp ven đô. Nêu các nhân tố ảnh hưởng phát triển nông nghiệp ven đô bền vững như điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, nguồn lực sản xuất, thị trường, chính sách thương mại, đô thị hóa-công nghiệp hóa, liên kết kinh tế, môi trường… và đề xuất các giải pháp cho phát triển nông nghiệp ven đô bền vững

Đăng ký cá biệt: VV20206115

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

 

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ