TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 89
  • Tổng lượt truy cập: 7746590
Thông báo tài liệu mới số 10/2014
05/11/14 03:52PM

1.                  Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối / Thái Hà, Đặng Mai. - H.: Hồng Đức, 2011. - 87tr. ; 18cm

        Tóm tắt: Tài liệu nằm trong bộ sách Bạn của nhà nông. Nêu đặc điểm hình thái cây chuối. Tìm hiểu về một số giống chuối. Đưa ra quy trình kỹ thuật trồng, giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản và chế biến chuối.

Đăng ký cá biệt: VB20103164

2.                  Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía / Thái Hà, Đặng Mai. - H.: Hồng Đức, 2011. - 95tr. ; 18cm

        Tóm tắt: Tài liệu nằm trong bộ sách Bạn của nhà nông. Nêu đặc điểm hình thái cây mía. Tìm hiểu về một số giống mía. Đưa ra quy trình kỹ thuật trồng, giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản và chế biến mía.

Đăng ký cá biệt: VB20103165

3.                  Kỹ thuật trồng và chăm sóc nho / Thái Hà, Đặng Mai. - H.: Hồng Đức, 2011. - 103tr. ; 18cm

        Tóm tắt: Tài liệu nằm trong bộ sách Bạn của nhà nông. Nêu đặc điểm hình thái cây nho. Đưa ra quy trình kỹ thuật trồng nho tránh mưa, xây dựng vườn nho, kỹ thuật chăm sóc dây leo và hoa quả. Đưa ra đặc điểm và nguyên tắc sử dụng phân bón, nước và đất khi trồng nho.

Đăng ký cá biệt: VB20103166

4.                  Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai lang / Thái Hà, Đặng Mai. - H.: Hồng Đức, 2011. - 95tr. ; 18cm

        Tóm tắt: Tài liệu nằm trong bộ sách Bạn của nhà nông. Nêu đặc điểm hình thái cây khoai lang. Tìm hiểu về một số giống khoai lang. Đưa ra quy trình kỹ thuật trồng, giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản và chế biến khoai lang.

Đăng ký cá biệt: VB20103167

5.                  Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa hấu / Thái Hà, Đặng Mai. - H.: Hồng Đức, 2011. - 103tr. ; 18cm

        Tóm tắt: Tài liệu nằm trong bộ sách Bạn của nhà nông. Nêu đặc điểm hình thái cây dưa hấu. Tìm hiểu về một số giống dưa hấu. Đưa ra quy trình kỹ thuật trồng, giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản dưa hấu.

Đăng ký cá biệt: VB20103168

6.                  Kỹ thuật trồng và chăm sóc nhãn / Thái Hà, Đặng Mai. - H.: Hồng Đức, 2011. - 95tr. ; 18cm

        Tóm tắt: Tài liệu nằm trong bộ sách Bạn của nhà nông. Nêu đặc điểm hình thái cây nhãn. Tìm hiểu về một số giống nhãn. Đưa ra quy trình kỹ thuật trồng, giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản nhãn.

Đăng ký cá biệt: VB20103169

7.                  Kỹ thuật trồng và chăm sóc giá đỗ / Thái Hà, Đặng Mai. - H.: Hồng Đức, 2011. - 103tr. ; 18cm

        Tóm tắt: Tài liệu nằm trong bộ sách Bạn của nhà nông. Nêu đặc điểm của giá đỗ và công dụng của giá đỗ. Đưa ra quy trình làm giá đỗ, và một số kỹ thuật làm giá đỗ thông dụng.

Đăng ký cá biệt: VB20103170

8.                  Kỹ thuật trồng và chăm sóc đu đủ / Thái Hà, Đặng Mai. - H.: Hồng Đức, 2011. - 87tr. ; 18cm

        Tóm tắt: Tài liệu nằm trong bộ sách Bạn của nhà nông. Nêu đặc điểm hình thái cây đu đủ. Tìm hiểu về một số giống đu đủ. Đưa ra quy trình kỹ thuật trồng, giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản đu đủ.

Đăng ký cá biệt: VB20103171

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

 

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ Giới thiệu sách CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ