HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 117
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.331
Thông báo tài liệu mới số 10/2020
17/11/20 09:37AM

1. Hướng dẫn công nghệ, sử dụng thiết bị chăn nuôi và giết mổ lợn qui mô tập trung. /.- H.: Nxb.Nông nghiệp, 2019. - 140 tr.,21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống thiết bị cung cấp thức ăn và nước uống (thiết bị kiểu xích cào, thiết bị dạng vít lò xo, kiểu khí động, kiểu xe tự hành) trong nuôi lợn. Nêu hệ thống thiết bị điều tiết tiểu khí hậu trong chuồng nuôi lợn như thiết bị thông gió, thiết bị làm mát, sưởi ấm. Trình bày hệ thống thiết bị giết mổ lợn tập trung qui mô trên 1000 con/ngày. Nêu công nghệ và thiết bị xử lí chất thải chăn nuôi và giết mổ lợn

Đăng ký cá biệt: VV20206116

2. Cây đậu xanh-Chọn giống và kỹ thuật trồng. / Vũ Ngọc Thắng. - H.:Nxb. Nông nghiệp, 2019. - 128tr. ,21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn dựa trên các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã được công bố. Nôi dung trình bày bao gồm giá trị của cây đậu xanh, phân loại và đặc điểm thực vật học, các giai đoạn sinh trưởng, yêu cầu sinh thái, chọn giống đậu xanh, cơ sở điều chỉnh năng suất, kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây đậu xanh

Đăng ký cá biệt: VV20206117

3. Công nghệ truyền giống nhân tạo trâu bò. / Hà Văn Chiêu.-H.:Nxb. Nông nghiệp, 2019. - 236tr. ,21 cm

Tóm tắt: Bao gồm những kiến thức về truyền giống nhân tạo và lợi ích của truyền giống nhân tạo. Nêu cấu tạo bộ máy sinh sản và đặc điểm sinh lí sinh sản trâu bò cái, trâu bò đực. Trình bày cách thức nuôi dưỡng và chăm sóc bò đực giống. Giới thiệu công nghệ sản xuất, bảo tồn tinh đông lạnh trâu bò; và kỹ thuật phối giống nhân tạo cho bò cái. Thông tin về công tác giống trong truyền giống nhân tạo; phương pháp phát huy khả năng sinh sản ở trâu bò cái; tỷ lệ có chửa và cách tính giá thành trong phối giống nhân tạo ở trâu bò cái

Đăng ký cá biệt: VV20206118

4. Khuyến nông. / Trần Quang Hân. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2019. - 200 tr., 21 cm

Tóm tắt: Trình bày đại cương về khuyến nông và hiện trạng tổ chức, quản lý, hoạt động của khuyến nông Việt Nam. Nêu các phương pháp khuyến nông như phương pháp tiếp cận cá nhân, tiếp cận nhóm nông dân, tiếp cận qua các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức tuyên truyền; giáo dục trưởng thành và huấn luyện nông dân. Trình bày vấn đề chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng tiến bộ kĩ thuật: phương pháp chuyển giao, một số chỉ tiêu phân tích kinh tế trong khuyến nông. Đồng thời, nêu kỹ năng truyền đạt thông tin và phân tích, lồng ghép giới, vai trò giới, bất bình đẳng giới trong khuyến nông

Đăng ký cá biệt: VV20206119

5. Lịch sử nghiên cứu và phát triển cây mít (Artocarpus heterophyllus Lam.). / Phạm Hùng Cương. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2019. - 200 tr., 21 cm

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm phân loại, nguồn gốc và phân bố của cây mít. Nêu đặc điểm sinh học (đặc điểm thực vật, đặc điểm sinh thái, sinh sản) và giá trị sử dụng, tình hình phát triển cây mít trên thế giới. Giới thiệu nghiên cứu về di truyền cây mít và cải tiến giống như đa dạng di truyền, tập đoàn gen, giống mít phổ biến, chọn tạo giống mới, bảo tồn nguồn gen mít. Trình bày kỹ thuật trồng trọt cây mít như phương pháp nhân giống, trồng và chăm sóc mít giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh. Đưa ra quy trình thu hoạch, xử lý sau thu hoạch và chế biến cho cây mít

Đăng ký cá biệt: VV20206120

6. Tài nguyên môi trường rừng ngập mặn. / Lê Đức Tuấn. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2019. - 191tr., 21 cm

Tóm tắt: Khảo sát hệ sinh thái rừng ngập mặn bằng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, phân tích cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái để liệt kê được các loại hàng hóa dịch vụ môi trường mà hệ sinh thái đã cung cấp cho xã hội. Các loại hàng hóa dịch vụ môi trường này là các thành phần cấu thành tổng giá trị kinh tế của hệ sinh thái rừng ngặp mặn, giúp các nhà quản lý xác định được giá trị bằng tiền của hệ sinh thái này. Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, vận dụng được những kiến thức nước ngoài vào hoàn cảnh nghiên cứu cụ thể trong việc xác định cấu trúc và chức năng của một hệ sinh thái rừng ngập mặn. Đưa ra quy trình kỹ thuật trồng rừng ngập mặn ở Việt Nam hiện nay (điều kiện quy hoạch đất trồng, chọn giống, kỹ thuật vườn ươm, kỹ thuật trồng một số loài cây ngập mặn như vẹt, trang, đước, đưng, dừa, chà là, mấm, quao nước, cóc, giá, sú, côi, bần, cui biển…)

Đăng ký cá biệt: VV20206121

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

 

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ