TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 48
  • Tổng lượt truy cập: 6847375
Thông báo tài liệu mới số 2/2015
22/01/15 04:36PM

1.                  Hà Nội, địa chất, địa mạo và tài nguyên liên quan /Vũ Văn Phái. - H.: Nxb.Hà Nội, 2012. - 279 tr.;

Tóm tắt: Nêu khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và đặc điểm địa chất, địa mạo, cảnh quan hình thái Hà Nội. Giới thiệu những tài nguyên thiên nhiên liên quan đến địa chất và địa mạo. Đưa ra định hướng sử dụng tài nguyên thiên nhiên của Hà Nội để giảm nhẹ thiệt hại do tai biến thiên nhiên.

Đăng ký cá biệt: VV20135831

2.                  Việt Nam-Hà Nội trên đường hội nhập và phát triển /Nguyễn Mại. - H.: Nxb.Hà Nội, 2011. - 698 tr.;

Tóm tắt: Trình bày bức tranh toàn cảnh về quả trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Giới thiệu quá trình mở rộng quan hệ giữa Việt Nam với các nước khác như Mỹ, Trung Quốc. Nêu những đối sách lớn của Việt Nam với các nước khác và sự đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VV20135832

3.                  Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam : /Mishra, Deepak. - H.: Ngân hàng thế giới, 2012. - 39 tr.;

Tóm tắt: Nêu tổng quan môi trường kinh tế quốc tế trong đó cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam: kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP, xuất khẩu, biến động về lạm phát.... Đưa ra xu thế tái cấu trúc và các vấn đề xã hội Việt Nam: tái cấu trúc Doanh nghiệp nhà nước, diễn biến khu vực ngân hàng và giảm nghèo.

Đăng ký cá biệt: VT20133719

4.                  Đánh giá và phân tích tác động ô nhiễm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam /Dore, Giovanna. - H.: Ngân hàng thế giới, 2008. - 118 tr.

Tóm tắt: Do sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nền tảng từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản sang nền công nghiệp, đánh giá tổng quan và phân tích về tình trạng ô nhiễm công nghiệp gây ra dựa trên kết quả nghiên cứu và khảo sát thực địa. Các kết quả ước tính ô nhiễm được thực hiện bằng cách áp dụng Hệ thống Dự báo Ô nhiễm. Nghiên cứu này cũng xây dựng các chỉ số ô nhiễm, xếp hạng và dùng các chỉ số này làm công cụ xác định các lĩnh vực ưu tiên.

Đăng ký cá biệt: VT20133746

5.                  . Đánh giá thí điểm triển khai lồng ghép các mục tiêu chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo (CPRGS) vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương /. - H.: Bộ Kế hoạch và đầu tư, 2006. - 106 tr.

Tóm tắt: Báo cáo đã phân tích tình hình triển khai lồng ghép Chiến lược vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở một số địa phương, đánh giá tổng quát những thành tựu đã đạt được, đồng thời cũng nêu bật một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương.

Đăng ký cá biệt: VT20133764, VT20133765

6.                  Niên giám thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2011 /. - H.: Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2012. - 582 tr.

Tóm tắt: Nêu một số chỉ tiêu tổng hợp (giá trị sản xuất, vốn đầu tư, giá trị thu được bình quân, tiêu dùng và chi tiêu một số mặt hàng lương thực). Trình bày các số liệu thống kê ngành: Đất nông nghiệp; Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi; Thú y; Lâm nghiệp; Thủy sản; Diêm nghiệp; Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Khuyến nông; Quản lý và xây dựng công trình; Xuất nhập khẩu;... Có kèm các số liệu tham khảo các nước ASEAN.

Đăng ký cá biệt: TK20130375, TK20130376

7.                  Thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : /. - H.: Bộ Công thương, 2012. - 254 tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu thương mại trong năm 2011. Các nội dung nghiệp cứu tập trung vào các luận cứ kho học và giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay trong lĩnh vực thương mại, làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển thương mại nước ta trong những năm tới.

Đăng ký cá biệt: VT20133766

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ