TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 182
  • Tổng lượt truy cập: 7326015
Thông báo tài liệu mới số 3/2015
22/01/15 04:37PM

1.                  Báo cáo thị trường thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam quý 3 năm 2011 /. - H.: Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn, 2011. - 39 tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Xác định nhu cầu và nguồn cung thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Phân tích yếu tố giá cả và triển vọng của thị trường thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: BC20130789

2.                  Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2010) /. - H.: Chính trị quốc gia-Sự thật, 2012. - 277 tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Nêu lịch sử quản lý đất đai qua các thời kỳ. Nêu hiện trạng sử dụng đất của Việt Nam và bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

Đăng ký cá biệt: VT20133755

3.                  Lâm nghiệp Việt Nam : /. - H.: Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam, 2009. - 567 tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Nêu lên những thành tựu và những mặt còn tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm về lâm nghiệp, sự phát triển của ngành lâm nghiệp. Đề xuất một số biện pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành lâm nghiệp Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VT20133736

4.                  Từ nông thôn ra thành phố : /Lê Bạch Dương. - H.: Lao động, 2012. - 168 tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Tổng quan về hiện tượng di cư ở Việt Nam. Nên nguyên nhân và những ảnh hưởng của di cư tới thành thị và nông thôn.

Đăng ký cá biệt: VV20125430, VV20135847

5.                  13. Tai biến động đất và sóng thần /Cao Đình Triều. - H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012. - 178 tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Mô tả một số trận động đất sóng thần trên thế giới. Nêu khái niệm, đặc điểm, tác hại và phương pháp dự báo sóng thần, động đất.

Đăng ký cá biệt: VT20133744, VT20133745

6.                  Thủy sản Việt Nam từ khoa học tới thực tiễn /Nguyễn Thanh Tùng. - H.: Nông nghiệp, 2011. - 399 tr.;

Tóm tắt: Nêu giải pháp cơ bản thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam. Đưa ra các dự báo về ô nhiễm môi trường khi triển khai quy hoạch phát triển chế biến thủy sản. Định hướng, đề xuất và dự báo công nghệ khai thác hải sản xa bờ, nguồn nhân lực ngành thủy sản.

Đăng ký cá biệt: VV20135887

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ