TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 53
  • Tổng lượt truy cập: 6713412
Thông báo tài liệu mới số 4/2015
22/01/15 04:39PM

1.                  Hỏi-đáp về thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 /Vũ Thanh Xuân. - H.: Chính trị quốc gia-Sự thật, 2013. - 387 tr.;

Tóm tắt: Giải đáp một số quy định chung về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 dưới dạng câu hỏi và trả lời. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Đăng ký cá biệt: PL20131087

2.                  Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường liên minh châu Âu /. - H.: Công thương, 2013. - 256 tr.;

Tóm tắt: Khái quát chung về thị trường thủy sản Liên minh Châu Âu. Nêu thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, những thách thức và triển vọng vượt các rào cản thương mại của EU để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU thời kỳ mới. Đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuấ khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Liên minh Châu Âu.

Đăng ký cá biệt: VV20135888

3.                  Xuất nhập khẩu Việt Nam sau hội nhập WTO (Bộ sách hội nhập kinh tế quốc tế) /. - H.: Công thương, 2010. - 308 tr.;

Tóm tắt: Tổng quan xuất nhập khẩu Việt Nam thời kỳ mở cửa trước hội nhập WTO 1986-2006. Nêu thực trạng xuất nhập khẩu và cán cân thương mại Việt Nam, các mặt hàng và thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu 3 năm sau hội nhập.

Đăng ký cá biệt: VV20135836

4.                  Kinh tế Việt Nam năm 2013: Tái cơ cấu nền kinh tế một năm nhìn lại (Sách tham khảo) /. - H.: Tri thức, 2013. - 670 tr.;

Tóm tắt: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và kiến nghị giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. Đưa ra những phương thức, lộ trình tái tạo cơ cấu kinh tế, cải cách thể chế kinh tế, cải cách tài chính trong chiến lược phát triển bền vững nền kinh tế năm 2013.

Đăng ký cá biệt: VV20135835

5.                  Quần đảo Hoàng Sa-Những hiểu biết đầu thế kỷ XX /Bùi Hồng Long. - H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012. - 162 tr.;

Tóm tắt: Nêu đặc điểm vị trí địa lý, khí tượng thủy văn, hình thái và địa chất của quần đảo Hoàng Sa. Đa dạng các khu hệ thực, động vật trên các đảo. Đưa ra định hướng khai thác và quản lý tài nguyên quần đảo Hoàng Sa.

Đăng ký cá biệt: VV20135838, VV20135839

6.                  Kinh tế thế giới và Việt Nam 2012-2013: trên bước đường phục hồi đầy thách thức /Nguyễn Xuân Thắng. - H.: Khoa học xã hội, 2013. - 232 tr.;

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2012. Đồng thời đưa ra các dự báo về triển vọng năm 2013 và các kiến nghị chính sách liên quan.

Đăng ký cá biệt: VV20135837

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ