TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 75
  • Tổng lượt truy cập: 7746402
Thông báo tài liệu mới số 7/2014
09/05/14 02:23PM

1.                  Kỹ thuật nuôi trùn, nuôi giòi tạo nguồn thực phẩm bổ dưỡng cho gia súc gia cầm / Việt Chương. - Tp Hồ Chí Minh.: Tp Hồ Chí Minh, 2010. - 70tr., 15cm

        Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật và phương pháp nuôi trùn, nuôi giòi. Đưa ra biện pháp thu hoạch và sử dụng trùn và giòi trong chăn nuôi

Đăng ký cá biệt: VB20103031

2.                  Phương pháp nuôi dông. Nghề mới- làm chơi ăn thiệt / Việt Chương, Phúc Quyền. - Tp HCM.: Mỹ Thuật, 2011. - 108tr. , 17cm

        Tóm tắt: Nêu lợi ích của nghề nuôi dông. Đưa ra tập tính, đặc điểm, kiểu chuồng, phương pháp chăm sóc dông. Giới thiệu cách thu hoạch và chế biến món dông

Đăng ký cá biệt: VB20103042

3.                  Cuộc đời và sự nghiệp của các nhà Vật lý nổi tiếng thế giới. Tập 2: những tấm gương nghiên cứu khoa học / Nguyễn Quang Học. - H.: Khoa học kỹ thuật, 2011. - 251tr. , 21cm

        Tóm tắt: Giới thiệu các nhà bác học có những đóng góp to lớn cho sự hình thành và phát triển khoa học vật lý, trong đó không tính đến các nhà bác học đoạt giải Nobel Vât lý gồm tranh ảnh, hình vẽ, .. chủ yếu bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Đăng ký cá biệt: TCV20100004,TCV20100005

4.                  Hướng dẫn quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ quản lý tài chính, sử dụng tài sản công- chế độ công tác phí, chi hội nghị, nghỉ phép năm và hệ thống mục lục ngân sách sửa đổi mới nhất / Bộ Tài chính. - H.: Lao động, 2011. - 479tr. , 29cm

        Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; các quy định mới về dự toán thu chi ngân sách nhà nước; những quy định mới về quản lý, sử dụng, quyết toán, thu chi ngân sách nhà nước. Quy định mới về chi lương và các khoản phụ cấp khác; chế độ chi tiêu công tác phí, chi hội nghị, hội thảo, tiếp khách, nghỉ phép năm, ché độ định mức mua sắm, sử dụng tài sản công. Đưa ra hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 11/2011

Đăng ký cá biệt: PLT20100004

5.                  Cẩm nang nghiệp vụ quản lý chất lượng sản phẩm: 255 tình huống hỏi đáp cần biết về công tác quản lý chất lượng / Thủy Linh, Việt Trinh. - H.: Lao động, 2011. - 487tr. , 29cm

        Tóm tắt: Nội dung bao gồm phần hỏi đáp về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý tài chính, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong công tác quản lý chất lượng; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, lưu thông trên thị trường; xử phạt vi phạm về đo lường và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nêu quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định, kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm. Giới thiệu văn bản mới về quản lý chất lượng sản phẩm; tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyển xếp ngạch, lương công chức ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn ISO 9001:20087 hệ thống quản lý chất lượng- các yêu cầu; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đăng ký cá biệt: PLT20100006

6.                  Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường. - H.: Lao động, 2010. - 208tr. , 25cm

        Tóm tắt: Giới thiệu nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 và nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 đã được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008

Đăng ký cá biệt: PLV20100001

 Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428
Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ Giới thiệu sách CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ