TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 77
  • Tổng lượt truy cập: 7746561
Thông báo tài liệu mới số 8/2014
09/05/14 02:32PM

1.                  Luật bảo vệ môi trường. - H.: Lao động, 2010. - 124tr. , 25cm

        Tóm tắt: Giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường gồm 15 chương và 136 điều đã được thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Đăng ký cá biệt: PLV20100002

 

2.                  Luật Hợp tác xã, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012). - H.: Lao động, 2011. - 71tr. , 25cm

        Tóm tắt: Giới thiệu Bộ Luật hợp tác xã với 9 chương 52 điều đã được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 bao gồm những quy định chung, thành lập và đăng ký kinh doanh, xã viên, tổ chức và quản lý, tài sản và tài chính,… Giới thiệu Luật thuế sử đụng đất phi nông nghiệp ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010 gồm 13 điều bốn chương quy định về căn cứ tính thuế, miễn thuế, giảm thuế và các điều khoản thi hành

Đăng ký cá biệt: PLV20100006

3.                  Dự án rà soát, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Quyển I.3. Báo cáo chuyên đề thủy lực lưu vực sông Gianh / Đặng Thị Kim Nhung. – H.: Viện Quy hoạch thủy lợi, 2011. - 56tr. ; 28cm.

         Tóm tắt: Khái quát lưu vực sông Gianh như vị trí địa lý, khí tượng thủy văn, công trình phòng chống lũ và mô hình thủy lực hệ thống sông Gianh. Trình bày tính toán thủy lực lũ sông Gianh.                                

 Đăng ký cá biệt: DT20101112

4.                  Dự án rà soát, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Quyển I.4. Báo cáo chuyên đề thủy công – kinh tế lưu vực sông Gianh / Đặng Thị Kim Nhung. – H.: Viện Quy hoạch thủy lợi, 2011. - 47tr. ; 28cm.

           Tóm tắt: Khái quát vùng nghiên cứu về đặc điểm tự nhiên và mạng lưới sông ngòi tại lưu vực sông Gianh. Xác định các tiêu chí kỹ thuật và khối lượng các công trình xây dựng, phân đoạn đầu tư xây dựng các công trình theo phương án chọn cho công trình phòng chống lũ lưu vực sông Gianh. Phân đoạn đầu tư xây dựng các công trình và tính toán hiệu ích kinh tế tại lưu vực sông Gianh.

                                                                                     Đăng ký cá biệt: DT20101113

5.                  Dự án rà soát, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Quyển I.5. Báo cáo chuyên đề đánh giá môi trường chiến lược lưu vực sông Gianh / Đặng Thị Kim Nhung. – H.: Viện Quy hoạch thủy lợi, 2011. - 73tr. ; 28cm.

          Tóm tắt: Mô tả tóm tắt dự án và các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án. Dự báo tác động đối với môi trường khi thực hiện dự án. Tham vấn các bên liên quan và đè xuất các biện pháp giảm thiểu nhằm khai thác tối đa các tiềm năng đất đai, nguồn nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo phương thức đa canh tác, phát triển kinh tế- xã hội mà không gây ảnh hưởng suy thoái môi trường vùng nghiên cứu.

                                                                                     Đăng ký cá biệt: DT20101114

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ Giới thiệu sách CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ