TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 41
  • Tổng lượt truy cập: 6235878
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp
28/11/18 08:22AM
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp.

Mục đích nhằm triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh; qua đó huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng.

UBND tỉnh yêu cầu phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để nâng cao nhận thức của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức về Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới luật. Các Sở, Ban, ngành và UBND các cấp; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội nâng cao trách nhiệm và chủ động tuyên truyền tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật Lâm nghiệp.

Nội dung triển khai tập trung vào tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Lâm nghiệp; Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến Luật Lâm nghiệp; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm phù hợp với Luật Lâm nghiệp; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao tại Luật Lâm nghiệp; Triển khai thực hiện các quy định chuyển tiếp;...

        

Phượng Hồng

(Nguồn trích: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ