TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 105
  • Tổng lượt truy cập: 7752412
Đa dạng sinh học vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam
29/07/20 09:54AM
Lê Hùng Anh. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017, 315 tr., 27 cm
Tài liệu thuộc Bộ sách chuyên khảo về biển đảo Việt Nam. Tài liệu đã nêu tổng quan đa dạng sinh học; nghiên cứu mô hình bảo vệ bờ biển trên thế giới và mô hình bảo tồn ven biển ở Việt Nam. Trình bày điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, đa dạng sinh học (đa dạng sinh thái, đa dạng thành phần loài). Nêu giá trị dịch vụ sinh thái bao gồm cung cấp dịch vụ sinh thái cho phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai. Cũng nêu giá trị bảo tồn vùng duyên hải Bắc Bộ: bảo tồn thích ứng với phát triển bền vững; đa dạng sinh học với giá trị bảo tồn loài, cảnh quan; áp lực hoạt động con người đến đa dạng sinh học; giá trị bảo tồn loài quý hiếm, đặc hữu.
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ Giới thiệu sách CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ