HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang trực tuyến: 197
 • Tổng lượt truy cập: 5607141
 • Biến đổi khí hậu 28/06/18 04:17PM

  Tài liệu giới thiệu khái quát về hệ thống khí hậu trái đất, sự biến đổi khí hậu toàn cầu trên thế giới và Việt Nam; Giới thiệu các thuật ngữ về biến đổi khí hậu. Nêu công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và nghị định thư Kyoto. Hướng dẫn xây dựng khung kế hoạch hành động và các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu. Trình bày các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức 27/06/18 04:21PM

  Tài liệu nêu những xu hướng gần đây trong công cuộc giảm nghèo tại Việt Nam. Trình bày bối cảnh giảm nghèo sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Tài liệu cũng đưa ra những thách thức trong công cuộc giảm nghèo trong tương lai.

 • Hệ thống quản lý an toàn sinh học cây trồng biến đổi gen 28/05/18 03:10PM

  Cuốn sách giới thiệu tình hình phát triển của cây trồng biến đổi gen từ năm 1996 đến nay, hệ thống quy chế quản lý an toàn sinh học ở các nước và ở Việt Nam. Đưa ra chủ trương và các bước đi của Việt Nam để ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất nông nghiệp.

 • Danh lục sinh vật gây hại trên 17 loài cây lâm nghiệp ở Việt Nam (điều tra năm 2012-2015) 28/05/18 03:04PM

  Danh lục sinh vật gây hại trên 17 loài cây trồng lâm nghiệp được trình bày theo thứ tự: Động vật ngành Chân đốt, ngành Thân mềm, ngành Động vật có dây sống, sinh vật gây bệnh cho cây (nấm, tuyến trùng, tảo, vi rút, vi khuẩn, phytoplasma). Các bộ, họ và loài trong mỗi nhóm sinh vật được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên khoa học.

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long 23/04/18 02:21PM

  Nội dung sách nêu bật những vấn đề lý luận và thực tiễn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long sau 30 năm đổi mới. Qua đó, tác giả đã đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

 • Ngành công nghiệp Mắc ca 23/04/18 02:17PM

  Tác giả đã trình bày xuất xứ, đặc điểm sinh học, giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế và giá trị môi trường của cây Mắc ca. Nêu hiện trạng sản xuất Mắc ca trên thế giới, đặc biệt tại một số nước như Australia, Hoa Kỳ, Nam Phi, Thái Lan, Trung Quốc và Guatemala. Đưa ra những bài học và kinh nghiệm phát triển Mắc ca trên giới và bước đầu nghiên cứu và phát triển Mắc ca tại Việt Nam.

 • Các loài cây lá kim ở Việt Nam 06/03/15 09:06AM

  Tài liệu nêu tổng quan về cây lá kim và giới thiệu một số nét về cây lá kim ở Việt Nam. Mô tả sơ lược (tên khoa học, đặc điểm sinh học-sinh thái, hiện trạng, phương án bảo tồn, ảnh minh họa) của 54 loài cây lá kim ở Việt Nam, trong đó có khoảng 33 loài bản địa.

 • Cây họ dầu Việt Nam 06/03/15 09:00AM

  Thu thập các thông tin hiện có kết hợp với kết quả điều tra khảo sát, tập hợp các tài liệu và ảnh của một số loài chính. Giới thiệu nguồn tài nguyên cây họ dầu rất có giá trị cuả nước ta với các thông tin ngắn gọn và ảnh minh hoạ cho một số loài cây chính.

 • Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mekong 06/03/15 08:58AM

  Bổ sung những thông tin chi tiết về 40 loài cá quan trọng đối với nghề khai thác cá sông Mekong. Cung cấp đặc điểm về phân bố, tính ăn, kích thước, kết cấu đàn, vòng đời và vai trò của từng loài đối với nghề cá. Những thông tin trong báo cáo này chủ yếu lấy từ kết quả điều tra ở hạ lưu sông Mekong từ 1995 đến 2001 do các tổ chức nghề cá của mỗi nước kết hợp với chương trình nghề cá do Danida tài trợ tiến hành. Báo cáo này còn sử dụng một số tài liệu tham khảo liên quan đã được công bố.

 • Chưng cất tinh dầu bằng hơi nước 06/03/15 08:55AM

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY