TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 39
  • Tổng lượt truy cập: 6713397
Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững
05/03/15 02:31PM
Nêu tình hình phát triển khoa học và công nghệ và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ hiện nay trên thế giới và tại một số nước. Trình bày cụ thể hiện trạng phát triển khoa học công và công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn từ khi có Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) và chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam đến 2020. Đưa ra một số nội dung chủ yếu của một số chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đã được phê duyệt và đang được triển khai thực hiện từ nay đến năm 2020.
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ