TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 55
  • Tổng lượt truy cập: 6713627
Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mekong
06/03/15 08:58AM
Bổ sung những thông tin chi tiết về 40 loài cá quan trọng đối với nghề khai thác cá sông Mekong. Cung cấp đặc điểm về phân bố, tính ăn, kích thước, kết cấu đàn, vòng đời và vai trò của từng loài đối với nghề cá. Những thông tin trong báo cáo này chủ yếu lấy từ kết quả điều tra ở hạ lưu sông Mekong từ 1995 đến 2001 do các tổ chức nghề cá của mỗi nước kết hợp với chương trình nghề cá do Danida tài trợ tiến hành. Báo cáo này còn sử dụng một số tài liệu tham khảo liên quan đã được công bố.

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ