TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang trực tuyến: 92
 • Tổng lượt truy cập: 6238226
 • Ứng phó với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp Việt Nam 26/12/18 04:15PM

  Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tâp hợp các kết quả nghiên cứu cập nhật trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Cung cấp cái nhìn tổng hợp bao gồm về thực trạng, xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu, những tác động của chúng đến các lĩnh vực nông nghiệp, các giải pháp thích ứng, giảm thiểu và các chính sách của ngành nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững định hướng "kinh tế xanh".

 • Tài liệu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp 26/07/18 03:57PM

  Tài liệu nhằm phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương tái cấu trúc ngành nông nghiệp. Nội dung tài liệu bao gồm các đề án tái cơ cấu ngành (phân chia theo các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, chăn nuôi, trồng trọt, chế biến); các kế hoạch chuyên đề thực hiện nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 • Những vấn đề kinh tế xã hội ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 26/07/18 03:46PM

  Tập hợp các bài viết với nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề “Tam nông” ở Việt Nam. Nội dung bài viết tập trung vào hiện trạng, vai trò của từng thành phần tham gia phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, chủ trương và chính sách của Đảng, việc làm của nông dân, ô nhiễm và phát triển bền vững….

 • Biến đổi khí hậu 28/06/18 04:17PM

  Tài liệu giới thiệu khái quát về hệ thống khí hậu trái đất, sự biến đổi khí hậu toàn cầu trên thế giới và Việt Nam; Giới thiệu các thuật ngữ về biến đổi khí hậu. Nêu công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và nghị định thư Kyoto. Hướng dẫn xây dựng khung kế hoạch hành động và các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu. Trình bày các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức 27/06/18 04:21PM

  Tài liệu nêu những xu hướng gần đây trong công cuộc giảm nghèo tại Việt Nam. Trình bày bối cảnh giảm nghèo sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Tài liệu cũng đưa ra những thách thức trong công cuộc giảm nghèo trong tương lai.

 • Hệ thống quản lý an toàn sinh học cây trồng biến đổi gen 28/05/18 03:10PM

  Cuốn sách giới thiệu tình hình phát triển của cây trồng biến đổi gen từ năm 1996 đến nay, hệ thống quy chế quản lý an toàn sinh học ở các nước và ở Việt Nam. Đưa ra chủ trương và các bước đi của Việt Nam để ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất nông nghiệp.

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ