HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 70
  • Tổng lượt truy cập: 8.404.298
Điều tra thực trạng và giải pháp đăng ký, đăng kiểm và quản lý tàu cá Việt Nam
02/03/15 11:11AM
Chủ đề: Thủy sản

Tên đề tài:  Điều tra thực trạng và giải pháp đăng ký, đăng kiểm và quản lý tàu cá Việt Nam

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Hải sản

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Phi Toàn

Thời gian thực hiện đề tài: 2010

 

Kết quả nghiên cứu:

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tàu cá lắp máy với công suất thấp; tàu cá lắp máy với công suất <20CV chiếm 53%, công suất từ 20-<50 CV chiếm 23%, công suất từ 50-<90 CV chiếm 9% và công suất ≥ 90 CV chiếm 15% tổng số tàu cá đã được đăng ký trong cả nước. Tàu cá đã đăng ký đạt 96% tổng số tàu cá trong cả nước và tàu cá thuộc diện đăng kiểm chiếm tỷ lệ trung bình 47% tổng số tàu cà đã đăng ký. Tàu cá được đăng kiểm theo hạn đạt tỷ lệ 100% tổng số tàu cá thuộc diện kiểm tra an toàn kỹ thuật và gia hạn hoạt động. Trang thiết bị đảm bảo an toàn tối thiểu trên tàu cá với tỷ lệ trang bị thấp và thiếu so với quy định.

Trang thiết bị phục vụ đăng kiểm tàu cá mới đáp ứng yêu cầu tối thiểu đối với cơ quan đăng kiểm tàu cá. Tuy nhiên, số lượng các trang thiết bị lại thiếu so với số lượng đăng kiểm viện hiện có và một số dụng cụ đã cũ.

Đội ngũ đăng kiểm viên còn thiếu, chất lượng đăng kiểm viên còn hạn chế và tỷ lệ lĩnh vực chuyên môn chưa đồng đều. Một số cơ quan đăng kiểm tàu cá địa phương đăng kiểm viên về vỏ tàu và hàng hải còn thiếu.

Hệ thống văn bản đăng ký, đăng kiểm và quản lý tàu cá đã được bổ sung chỉnh sửa, song vẫn còn có những điểm chưa phù hợp với thực tiễn tàu cá ở từng vùng, từng địa phương. Việc giám sát hiệu lực thi hành giấy phép đã cấp chưa cao và việc giám sát hoạt động khai thác của tàu cá ngoài ngư trường còn bỏ ngỏ và mang tính hình thức.

Đề xuất một số kiến nghị về đầu tư kinh phí đào tạo và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác quản lý tàu cá; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá đồng bộ, thống nhất; hoàn thiện các văn bản pháp quy; xây dựng cơ chế phối hợp quản lý tàu cá giữa các cấp, các ngành; khai thác hệ thống thông tin quản lý, giám sát tàu cá.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20133931-3932)

TRANG CHỦ