Toàn cảnh ngành Chăn nuôi Việt Nam

Cuốn sách có độ dày gần 400 trang được xem là tài liệu đặc biệt giới thiệu một cách toàn diện, chi tiết về ngành Chăn nuôi, từ lịch sử hình thành, vai trò và vị trí của ngành đến những thành...

(Ngày 12/06/2024)