Có nên để bể chứa nước phía sau (cho lợn tắm và chứa chất thải) ở bên trong ô chuồng nuôi lợn thịt không? Tại sao?
25/03/24 07:58AM

Lợn là loài vật thích đằm tắm và thải phân, nước tiểu vào những nơi ẩm, vì vậy một số mẫu thiết kế chuồng nuôi thường lợi dụng đặc điểm này để xây một bể chứa nước phía sau của ô chuồng nuôi lợn thịt để cho lợn tắm và thải phân và nước tiểu. Tuy nhiên, không nên để bể này vì những lý do sau:

- Làm tăng độ ẩm trong chuồng nuôi, dẫn đến lợn dễ bị bệnh đường hô hấp.

- Lợn uống nước bẩn trong bể chứa nước, dễ bị bệnh đường tiêu hóa.

- Bể nước phía sau là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh.

- Ảnh hưởng đến khả năng tăng khối lượng của lợn do lợn có tỉ lệ nhiễm bệnh cao.

- Nền chuồng ẩm ướt, lợn dễ bị trượt ngã, thậm chí có trường hợp lợn bị què chân.

- Làm tăng lượng nước sử dụng, dẫn đến làm quá tải bể xử lý chất thải lỏng yếm khí.

- Làm tăng chi phí xử lý chất thải lỏng yếm khí.

(Nguồn: khuyennongvn.gov.vn)