Nhu cầu nước uống cho lợn thịt? Làm thế nào để cung cấp đủ nước uống cho lợn thịt?
06/03/24 07:57AM

* Nhu cầu nước uống cho lợn thịt:

- Lượng nước uống của lợn tùy thuộc vào lượng thức ăn lợn ăn vào. Trung bình lượng nước uống cho lợn thịt từ 2,5 - 3,0 lít/kg thức ăn hỗn hợp lợn ăn vào trong ngày.

- Nước uống cho lợn phải là nước đảm bảo vệ sinh, đáp ứng một số chỉ tiêu theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-39 : 2011/ BNNPTNT như sau:

+ pH: 6,0 - 8,5; 

+ Vi khuẩn hiếu khí: 10.000 CFU/ml; Coliform tổng số: 30 MPN/100ml; Feacal Coliform: 0 MPN/100 ml.

- Đảm bảo nhiệt độ nước phù hợp từ 18 - 25˚C.

* Để cung cấp đủ nước uống cho lợn thịt cần:

- Đảm bảo đúng số lượng lợn/vòi uống. Nếu số lượng lợn nhiều (quá 10-12 con/vòi) cần lắp thêm vòi uống. Mỗi ô chuồng nên có 2 vòi uống;

- Đảm bảo độ cao của vòi uống phù hợp khối lượng lợn (một vòi khoảng 40 cm và một vòi 60 cm tính từ mặt nền).

- Cung cấp nước thường xuyên qua các vòi uống/bát uống tự động.

- Điều chỉnh đúng lưu lượng chảy của dòng nước qua vòi uống, bằng cách sử dụng cốc đong để xác định lượng nước chảy qua vòi trong 1 khoảng thời gian nhất định. Thông thường trong vòng 1 phút, nếu lượng nước đo được là 1,0 lít sẽ đạt yêu cầu.

- Thường xuyên kiểm tra các vòi uống, đảm bảo tất cả các vòi uống đều có nước.

(Nguồn: khuyennongvn.gov.vn)