HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 86
  • Tổng lượt truy cập: 11.362.289
Cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp?
24/08/22 08:53AM

Giống cây trồng nông nghiệp trong vài trường hợp buộc phải cấp phép mới xuất khẩu. Cấp phép xuất khẩu cho giống cây trồng nông nghiệp theo Luật Trồng trọt 2018, Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Nghị định 31/2016/NĐ-CP, Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT.

1. Khái niệm:

- Giống cây trồng là một quần thể cây trồng có thể phân biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền được cho đời sau; đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn.(Khoản 5 Điều 2 Luật Trồng trọt 2018)

Vật liệu nhân giống là cây hoặc bộ phận của cây, nấm ăn hoặc bộ phận của nấm ăn có thể phát triển thành một cá thể mới, dùng để nhân giống hoặc để gieo trồng.(Khoản 6 Điều 2 Luật Trồng trọt 2018)

2. Giống cây trồng nông nghiệp phải được cấp phép xuất khẩu

Cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu một số hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm (theo điểm a, điểm d khoản 1, Khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT, Phụ lục I Nghị định 69/2018/NĐ-CP).

- Giống cây trồng nông nghiệp có trong Danh mục giống cây trồng cấm xuất khẩu, muốn xuất khẩu nhằm mục đích phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hội chợ, triển lãm, làm quà tặng cần phải được cấp giấy phép.

- Xuất khẩu giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học và các mục đích đặc biệt khác

- Xuất khẩu, nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật.

- Xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

3. Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép:

- Văn phòng Cục Trồng trọt (theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT)

- Thời hạn hiệu lực giấy phép: không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp (theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT)

4. Xử phạt hành chính:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 31/2016/NĐ-CP  thì Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm xuất khẩu nguồn gen quý hiếm mà không được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kết luận: Việc cấp phép xuất khẩu cho giống cây trồng nông nghiệp phải tuân theo các quy định tại Luật Trồng trọt 2018, Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Nghị định 31/2016/NĐ-CP, Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT.

(Nguồn: dulieuphaply.vn)
TRANG CHỦ