Các loại đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật?
13/09/23 08:28AM

Đất trồng cây hàng năm: Đây là loại đất dùng để trồng các loại cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả ngắn ngày và các loại cây khác hàng năm. Đất này có thể được sử dụng lại nhiều lần trong một năm.

Đất trồng cây lâu năm: Đất này được dùng để trồng các loại cây lâu năm như cao su, cà phê, tiêu, dừa, hồ tiêu và các loại cây ăn quả khác. Đất này thường có độ phì nhiêu cao, phù hợp với sự phát triển của cây trồng.

Đất nuôi trồng thủy sản: Loại đất này được sử dụng cho việc nuôi trồng các loại thủy sản như cá, tôm, cua, ốc, sò điệp và các loại thủy sản khác. Đất nuôi trồng thủy sản thường tọa lạc gần nguồn nước sạch, có khả năng thoát nước tốt.

Đất chăn thả gia súc: Đất được sử dụng để chăn thả gia súc như bò, dê, cừu, lợn và các loại gia súc khác. Đất chăn thả gia súc cần có độ mỏng, nhẹ và thoáng khí tốt để đảm bảo sức khỏe cho gia súc.

Đất lâm nghiệp: Loại đất này được dùng cho việc trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển các nguồn tài nguyên rừng. Đất lâm nghiệp phải có độ phì nhiêu cao, hấp thụ nước tốt và có khả năng giữ nước.

Đất trồng cây dược liệu: Đây là loại đất dùng để trồng các loại cây dược liệu. Đất này thường có độ phì nhiêu cao, không chứa chất độc hại và có khả năng thoát nước tốt.

Đất sản xuất nông nghiệp khác: Bao gồm đất trống, đất không sử dụng, đất dự trữ và đất chưa xác định mục đích sử dụng. Những loại đất này có thể được chuyển đổi mục đích sử dụng tùy theo nhu cầu phát triển của khu vực.

(Nguồn: thvm.vn)