Bản tin chuyên đề khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 1 năm 2023
04/12/23 01:47PM
Ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản
Nội dung gồm:
1. Một số kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nổi bật giai đoạn 2015-2022 lĩnh vực bảo quản và chế biến nông sản
2. Công nghệ xử lý, sơ chế, bảo quản, vận chuyển chuối tiêu hồng tại tỉnh Hưng Yên
3. Một số tiến bộ kỹ thuật trong công nghệ chế biến nông sản
4. Công nghệ và thiết bị CA (Controlled atmosphere) ứng dụng phát triển kỹ thuật bao gói MAP (Modified atmosphere packaging) trong bảo quản rau quả tươi
5. Ứng dụng công nghệ sinh học chế biến nông sản sau thu hoạch cho sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe và chăn nuôi