Bản tin Chuyên đề khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 5 năm 2023
06/12/23 08:41AM
Phát triển giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

Nội dung bao gồm:

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử và chỉnh sửa hệ gen trong chọn tạo giống lúa năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh và bất lợi ngoại cảnh.

2. Nghiên cứu chọn tạo giống sắn và khoai lang cho vùng Bắc Trung Bộ.

3. Nghiên cứu chọn tạo giống lạc năng suất cao, chất lượng tốt cho vùng trồng lạc chính tại các tỉnh phía Bắc.