Bản tin Chuyên đề khoa học nông nghiệp và phát triển nông thôn số 8 năm 2023
28/12/23 03:08PM
Chuyên đề: Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giải pháp quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long
MỤC LỤC
Lời nói đầu
A. Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
B. Quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long