Bản tin Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 1 năm 2023
04/12/23 02:59PM
Giới thiệu các Chủ trương - chính sách; Khoa học - công nghệ; Chuyển đổi số; Tin trong nước và quốc tế; và tin Khuyến nông - khuyến ngư
Nội dung bao gồm:
- Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
- Phát triển khoa học công nghệ trong chăn nuôi
- Nhiều tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp
- Kế hoạch thực hiện đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030
- Nghiên cứu ứng dụng phức hệ Nano-Biofilm từ vi sinh vật và vi tảo để xử lý nước thải giàu hữu cơ dễ hòa tan và kim loại nặng
- Nghiên cứu nguy cơ dịch hại và biện pháp kiểm soát lúa cỏ (oryza spp.) ở đồng bằng sông Cửu Long
- Quy trình sản xuất giống cá song dẹt
- Quy trình quản lý tổng hơp bọ xít muỗi hại cây điều
- Nghiên cứu công nghệ che sáng di động và công nghệ tưới phun tự động cho các nhà ươm cây giống lâm nông nghiệp
- Những công nghệ mới trong nuôi tôm nước lợ
- Ứng dụng công nghệ số trong bảo quản, chế biến và phân phối nông sản, thực phẩm
- Tiến bộ kỹ thuật về dòng lợn SS1, SS2 và TS3; lợn nái bố mẹ SS12 và SS21
- Giới thiệu 3 dòng keo lá tràm mới được công nhận
- Đồng Tháp: Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, tiêu thụ trái cây
- Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu
- Cải thiện chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau an toàn nhờ các giải pháp kỹ thuật tiên tiến
- Quảng Bình: Phát triển, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học
- Thái Nguyên: Liên kết chế biến và tiêu thụ chè hữu cơ
- Lai Châu: Hợp tác xã là nhân tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới
- Tiền Giang: Phát triển các mô hình sản xuất, tiêu thụ trái cây theo VietGap
- Hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp bảo vệ đa dạng sinh học
- Quy trình công nghệ sản xuất gỗ ghép khối từ hỗn hợp ván bóc gỗ bạch đàn urô và mỡ sử dụng làm đồ gỗ nội thất và mỹ nghệ