Bản tin Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 năm 2023
05/12/23 08:34AM
Giới thiệu các Chủ trương - chính sách; Khoa học - công nghệ; Chuyển đổi số; Tin trong nước và quốc tế; và tin Khuyến nông - khuyến ngư
MỤC LỤC
Chủ trường-Chính sách
- Hội nghị triển khai "Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mởi sáng tạo ngành Nông nghiệp và PTNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn đến năm 2030
- Bảm đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
- Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng  nông lâm thủy sản năm 2023
Khoa học-Công nghệ
- Một số mô hình kinh tế áp dụng các giải pháp, ứng dụng thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
- Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương nuôi thương phẩm cá mú đen chấm nâu
- Sản xuất thử 2 giống ngô lai LVN26 và QPM NL13-1 tại các tỉnh phía Bắc
- Tiến bộ kỹ thuật về quy trình quản lý tổng hợp sâu hại chính trên cây quế ở vườn ươm và rừng trồng
- Quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây sầu riêng cho các tỉnh Nam Bộ
- Quy trình kỹ thuật thâm canh tổng hợp cây chuối cho các tỉnh Nam Bộ 
- Quy trình trồng cây cà chua chuỗi ngọc trong nhà lưới
- Quy trình công nghệ ương nuôi tôm hùm (Panulirus ornatus) giống
 - Giới thiệu hai giống vừng mới BĐ.01 và HLVĐ78
- Chủ đề chuyển đổi số năm 2023-tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới
Tin địa phương
- Nam Định chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phát triển nông nghiệp bền vững
- Thái Nguyên: Phát triển sản xuất chè hữu cơ
- HTX chế biến chè Phìn Hồ-liên kết sản xuất, tiêu thu sản phẩm chè hữu cơ
Khuyến nông-Khuyến ngư
- Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng
- Đà Lạt: Hợp tác xã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
- An Giang: Phát triển sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu
- Liên kết phát triển chăn nuôi gia cầm theo chuỗi giá trị
- Kết quả dự án mô hình trồng trọt và bảo vệ thực vật
- Quy trình  nuôi thương phẩm cá Chẽm trong ao sử dụng thức ăn công nghiệp