Bản tin Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3 năm 2023
06/12/23 08:31AM
Giới thiệu các Chủ trương - chính sách; Khoa học - công nghệ; Chuyển đổi số; Tin trong nước và quốc tế; và tin Khuyến nông - khuyến ngư
Mục lục
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường 6 tháng đầu năm 2023
3. Phát triển chăn nuôi heo theo hướng kinh tế tuần hoàn bền vững
6. Phát triển, tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
9. Nghiên cứu chọn giống quế có năng suất vỏ, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao cho vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ
12. Nghiên cứu giải pháp phát triển rong câu ở các tỉnh phía Bắc
15. Kỹ thuật canh tác dâu tây trong nhà kính
17. Kỹ thuật canh tác ớt chuông
19. Kỹ thuật canh tác cây cà chua
21. Quy trình quản lý tổng hợp rệp sát giả hại cây na theo hướng sinh học
23. Quy trình quản lý tổng hợp rệp sáp giả hại cây thanh lương theo hướng sinh học
24. Quy trình quản lý tổng hợp nhóm sâu ăn lá gây hại cây keo
25. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng
26. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
31. Bắc Ninh: Phát triển chăn nuôi tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
33. Ninh Bình: Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa
34. Hà Giang: Mô hình khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dược liêu
36. Hiểu quả mô hình kinh tế tuần hòa trong chăn nuôi-trồng trọt
38.: Hà Nội: Một số mô hình ứng dụng chuyển đổi số
40. Hà Tĩnh: Phát triển nuôi tôm nước lợ
42. Nghệ An: Mô hình cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên
43. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu cơ và dược liệu theo chuỗi giá trị