Bản tin khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn số 4 năm 2023
29/12/23 08:36AM
Giới thiệu các Chủ trương - chính sách; Khoa học - công nghệ; Chuyển đổi số; Tin trong nước và quốc tế; và tin Khuyến nông - khuyến ngư
NỘI DUNG

Chủ trường-Chính sách
- Chuyển đổi số thúc đẩy nông nghiệp xanh và phát triển bền vững
- Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực Chăn nuôi-Thú y
- Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
- Giải pháp phát triển bền vững ngành tôm Việt Nam

Khoa học-Công nghệ
- Nghiên cứu tạo dòng đậu xanh năng suất cao cho các tỉnh phía Bắc
- Chọn tạo hai dòng gà Liên Minh có năng suất cao
- Một số công nghệ canh tác tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất lúa
- Ứng dụng công nghệ sinh học chọn giống cá tra kháng bệnh gan thận mủ
- Kết quả nghiên cứu về sử dụng phế phụ phẩm trong nông nghiệp và biện pháp xử lý mô trường trong chăn nuôi
- Quy trình kỹ thuật các bước cơ giới hóa ủ phân hữu cơ từ rơm
- Quy trình quản lý tổng hợp ruồi đục quả trên cây táo tại Ninh Thuận và một só tỉnh Nam Trung Bộ
- Giới thiệu hai giống lạc mới L32 và L33
-Biển pháp kỹ thuật bảo quản bơ sau thu  hoạch

Chuyển đổi số
- Kết quả chuyển đổi số quyết gia và đề án 06 của chính phủ 6 tháng đầu năm 2023

Tin địa phương
- Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp
- Đắk Nông: Phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
- Bến Tre: Nghiên cứu thử nghiệm nuôi cá hồng Mỹ

Khuyến nông-Khuyến ngư
- Tăng cường quản lý nhà nước về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
- Một số mô hình chăn nuôi theo hướng tuần hoàn
- Cà mau: nhân rộng mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến kết hợp cá đối mục
- Đồng Nai: mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển hồ tiêu đạt tiêu chuẩn GLOBALGAP
- Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật giai đoạn 2023-2030