Bản tin Khoa học công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 5 năm 2023
04/01/24 09:12AM
Giới thiệu các Chủ trương - chính sách; Khoa học - công nghệ; Chuyển đổi số; Tin trong nước và quốc tế; và tin Khuyến nông - khuyến ngư
MỤC LỤC
Chủ trương-Chính sách
- Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng
- Phát triển hợp tác xã nông nghiệp và liên kết chuỗi giá trị nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long
- Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực trồng trọt-bảo vệ thực vật giai đoạn 2020-2023
- Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2020-2023

Khoa học-Công nghệ
- Cặp lai tằm lưỡng hệ Tứ Nguyên VH2020
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme xử lý chất thải rắn chế biến tôm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
- Chọn tạo 2 dòng ngan năng suất cao từ nguồn nguyên liệu ngan pháp R71SL nhập nội
- Quy trình bảo quản sử dụng phụ phẩm cây thanh long ủ chua làm thức ăn cho gia súc nhai lại
- Quy trình công nghệ sản xuát giống rong mơ Sargassum bằng bào tử
- Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm ngao giá/ngao hai cùi (Tapes conspersus)
- Nghiên cứu phát triển trồng cây dược liệu kim ngân hoa theo hướng GACP-WHO phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương
- Giới thiệu tiêu chuẩn mới ngành nông nghiệp: TCVN 1078:2023... cho nông nghiệp hữu cơ
- Giới thiệu một số giống hoa cúc mới

Chuyển đổi số
- Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023

Tin địa phương
- Bình Thuận: Mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu
- Hải Dương: Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa
- Lạng Sơn: Phát triển sản xuất bền vững cây thạch đen

Khuyến nông-Khuyến ngư
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của khuyến ngư cộng đồng
- Một số kết quả mô hình nuôi tôm nước lợ
- Sóc Trăng: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn xây dựng các chuỗi giá trị nông sản chủ lực
- Bến Tre: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn liền với xây dựng các chuỗi giá trị nông sản chủ lực
- Hậu Giang: Ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp