Bản tin Sản xuất và Tiêu thụ Nông sản trong nước tháng 4/2024
21/06/24 01:46PM
Số ra ngày 02/5/2024

Cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường tiêu thụ nông sản (giá cả) trong nước gồm:

- Trồng trọt: lúa gạo, rau củ, cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm.

- Chăn nuôi: thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm.

- Thủy sản: cá tra, cá ngừ và tôm.