Bản tin Sản xuất và Tiêu thụ Nông sản trong nước tháng 6/2024
09/07/24 03:28PM
Số ra ngày 4/7/2024

Bản tin do Ban chỉ đạo Chất lượng, An toàn thực phẩm và Phát triển thị trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

Bản tin cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường tiêu thụ nông sản (giá cả) trong nước gồm:

- Trồng trọt: lúa gạo, rau củ, cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm.

- Chăn nuôi: thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm.

- Thủy sản: cá tra, cá ngừ và tôm.