• Toàn cảnh ngành Chăn nuôi Việt Nam 12/06/24 03:25PM

  Cuốn sách có độ dày gần 400 trang được xem là tài liệu đặc biệt giới thiệu một cách toàn diện, chi tiết về ngành Chăn nuôi, từ lịch sử hình thành, vai trò và vị trí của ngành đến những thành tựu tiêu biểu đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng nhận định những thách thức, thời cơ, định hướng phát triển chăn nuôi bền vững trong thời gian tới.

 • Toàn cảnh ngành Thủy sản Việt Nam 12/06/24 03:22PM

  Cuốn sách là bộ tư liệu quý về các giai đoạn lịch sử khác nhau của ngành Thủy sản Việt Nam; Các kết quả, thành tựu hiện tại; Cơ chế, chính sách, chiến lược định hình phát triển ngành Thủy sản.

 • Toàn cảnh ngành Thú y Việt Nam 12/06/24 03:20PM

  Cuốn sách có độ dày 360 trang với 5 chương đã cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành Thú y Việt Nam với lịch sử hình thành, thành tựu, kết quả, định hướng, chiến lược phát triển…

 • Làng Số 16/05/24 07:38AM

  Bộ Thông tin và Truyền thông. - Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2024. - 150 tr.; 21 cm

 • Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 11 06/05/24 03:05PM

  Tác giả: Hội các ngành Sinh học Việt Nam; Hội Côn trùng học Việt Nam. - Hà Nội: Nông nghiệp, 2023. - 719 tr.; 27 cm

 • Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao 15/04/24 08:44AM

  Tài liệu này được xây dựng trong khuôn khổ Đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và thương mại cà phê Việt Nam chất lượng cao", do Trần Thị Thanh Nhàn - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì. Xuất bản năm 2023, 72 trang.