Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 11
06/05/24 03:05PM
Tác giả: Hội các ngành Sinh học Việt Nam; Hội Côn trùng học Việt Nam. - Hà Nội: Nông nghiệp, 2023. - 719 tr.; 27 cm

Từ năm 2002 đến nay, cứ ba năm một lần các nhà khoa học nghiên cứu về côn trùng trên khắp mọi miền Tổ Quốc lại có dịp gặp mặt để cùng nhau trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu về Côn trùng học. Các kết quả nghiên cứu được trình bày dưới dạng báo cáo khoa học trong các lần Hội nghị đều được biên tập và xuất bản thành sách.

Cuốn sách này gồm các báo cáo khoa học trong Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 11 được tổ chức vào ngày 13-14 tháng 11 năm 2023 tại Hà Nội. Tổng số 84 báo cáo được trình bày theo ba phần: 23 báo cáo về côn trùng học đại cương và đa dạng sinh học côn trùng; 43 báo cáo về côn trùng; 43 báo cáo về côn trùng học nông lâm nghiệp; 18 báo cáo về côn trùng y học, côn trùng xã hội, ong mật và tằm dâu. Chắc chắn trong cuốn sách này còn thiếu nhiều công trình nghiên cứu về côn trùng có giá trị mà nhiều nhà khoa học chưa có điều kiện giới thiệu trong Hội nghị lần này. Cuốn sách là công sức lao động cần cù và sáng tạo của hơn 230 nhà khoa học thuộc 59 cơ quan, tổ chức nghiên cứu về côn trùng ở trong và ngoài nước.

Hội Côn trùng học Việt Nam trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.