Biến đổi khí hậu và nông nghiệp Việt Nam
12/09/23 09:14AM
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tập hợp các kết quả nghiên cứu cập nhật trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu do nhà nước giao, và thực hiện các đề tài, dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ.

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn của thế kỷ XXI, là vấn đề đang được sự quan tâm của cả thế giới. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong những nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của BĐKH và nước biển dâng, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập nặng nhất. Nếu mực nước biển dâng 1m sẽ có khoảng 10% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất đối với GDP nông nghiệp khoảng 10%. Nếu nước biển dâng 3m sẽ có khoảng 25% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất đối với GDP nông nghiệp lên tới 25%. Hậu quả của BĐKH đối với Việt Nam là nghiêm trọng và là một nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cho việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát triển bền vững của đất nước. Tài liệu “Biến đổi khí hậu và nông nghiệp Việt Nam” với cái nhìn tổng hợp bao gồm về thực trạng, xu thế BĐKH toàn cầu, trong nước, những tác động của chúng đến các lĩnh vực nông nghiệp, các giải pháp thích ứng, giảm thiểu và các chính sách của ngành nông nghiệp ứng phó với BĐKH.

Nội dung của cuốn sách gồm 9 chương:

                1. Một số vấn đề chung về BĐKH;

                2. Tác động của BĐKH đến trồng trọt, chăn nuôi và dịch bệnh;

                3. Tác động của BĐKH đến lâm nghiệp và đa dạng sinh học;

                4. Tác động của BĐKH đến thủy sản và diêm nghiệp;

                5. Tác động của BĐKH đến tài nguyên nước và thủy lợi;

                6. Tác động của BĐKH đến cơ sở hạ