Cách phòng trị hiệu quả các bệnh ở gà
22/03/24 11:06AM
Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Năm. - Hà Nội: Nông nghiệp, 2023. - 159 tr.; 21 cm

Chăn nuôi gà luôn là thách thức lớn đối với người dân và không gì có thể tốt hơn việc người dân có thể chủ động tìm hiểu về các nguy cơ, chủ động phòng bệnh trước khi nó kịp thời tấn công các trang trại.

Thông qua cuốn sách này, hy vọng có thể giúp người dân có thêm góc nhìn trong các vấn đề liên quan đến chăn nuôi gà. Từ đó, giúp người dân chủ động hơn trong công tác phòng bệnh, cũng như chẩn đoán phát hiện sớm để có hướng xử lý kịp thời, tránh tối đa các tổn thất không cần thiết.