HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 145
  • Tổng lượt truy cập: 11.580.766
Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào
14/03/23 09:51AM
Đinh Đoàn Long (ch.b.), Đỗ Lê Thăng. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 614 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. ISBN: 978-604-342-411-9

Di truyền học là một trong những lĩnh vực được con người ứng dụng từ rất sớm (có lẽ từ hàng nghìn năm trước) từ chọn tạo giống vật nuôi, cây trồng đến chăm sóc sức khỏe, nhưng chỉ trong vòng vài thập kỷ gần đây, nhiều nguyên lý của vật chất di truyền ở cấp phân tử - tế bào mới được làm sáng tỏ.

Tài liệu bao gồm các nội dung chính:

Chương 1. Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học

Chương 2. Cấu trúc, đặc tính, chức năng của các đại phân tử sinh học-adn, arn và protein

Chương 3. Sao chép axit nucleic

Chương 4. Phiên mã và dịch mã di truyền                                  

Chương 5. Gen và sự điều hòa biểu hiện gen

Chương 6. Đột biến và sửa chữa adn

Chương 7. Cơ sở di truyền học nhiễm sắc thể

Chương 8. Chu kỳ tế bào và cơ sở di truyền học ung thư

Chương 9. Điều hòa gen hệ miễn dich ở động vật và người

Chương 10. Di truyền học phân tử và tiến hóa

Chương 11. Phân tích gen và sản phẩm của gen

TRANG CHỦ