Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cà phê chè bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Tây Bắc Việt Nam (Dùng để tập huấn cho nông dân - TOF)
04/03/24 08:25AM
Nhóm biên soạn: TS. Lưu Ngọc Quyến, ThS. Vũ Hồng Tráng, ThS. Lê Việt Dũng, ThS. Đỗ Trọng Hiếu, CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy, CN. Lê Diệu Hương. - Hà Nội, 2023. - 131 tr.; 21 cm

Để góp phần thúc đẩy cây cà phê chè Tây Bắc phát triển bền vững và giảm thiểu tác hại trước biến đổi khí hậu, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) đã phối hợp cùng nhiều chuyên gia, một số tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nông dân xây dựng 2 cuốn tài liệu TOT và TOF “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cà phê chè bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Tây Bắc Việt Nam”. Cuốn sách này là sự kế thừa nhiều tài liệu quý về canh tác, thu hoạch, chế biến cà phê bền vững ở Việt Nam và được phát triển, bổ sung từ kiến thức, kinh nghiệm của nhóm biên soạn và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này.

Cuốn sách này sẽ hướng dẫn cho người sản xuất cà phê chè các kiến thức về: Giống, nhân giống và tiêu chuẩn cây giống; Kỹ thuật canh tác cà phê chè bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; Quản lý dinh dưỡng và sinh vật gây hại cà phê; Thu hoạch, chế biến, bảo quản. Từ đó góp phần nâng cao kỹ năng thực hành sản xuất bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người sản xuất cà phê chè vùng Tây Bắc. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ là người bạn đồng hành của người sản xuất, chế biến cà phê chè vùng Tây Bắc.