HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 180
  • Tổng lượt truy cập: 12.159.667
Kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ 2020
23/09/22 09:41AM
Tổng cục Thống kê. Nhà xuất bản Thống kê, 2021, 552tr. ISBN: 978-604-75-2043-5

Kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ 2020 là cuộc điều tra quy mô lớn, triển khai trên phạm vi toàn quốc, thu thập thông tin của 8.297 xã, 20.611 trang trại, 1,6 triệu hộ mẫu (10% hộ có hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản) với mục đích: (1) Thu thập thông tin tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu về nông thôn, nông nghiệp trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; (2) Cung cấp thêm thông tin thống kê phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016 -2020; xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025; (3) Cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê về nông thôn, nông nghiệp và xây dựng dàn mẫu cho một số cuộc điều tra mẫu trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp. Để bổ sung thông tin giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững, Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 thực hiện điều tra mẫu chuyên sâu 0,3% hộ có hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản nhằm tính toán SDG 2.4.1 (Tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững).

Tài liệu gồm hai phần chính:

Phần I: Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản qua kết quả Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020;

Phần II: Một số chỉ tiêu chủ yếu tổng hợp kết quả Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

TRANG CHỦ