HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 119
  • Tổng lượt truy cập: 12.142.074
Kết quả điều tra sản xuất lâm nghiệp và thông tin cây trồng, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
15/05/23 11:46AM
Hoàng Hải Đăng, Phòng Thống kê Kinh tế. - H. : Thống kê, 2022. - 247 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. ISBN: 978-604-75-2384-9

Nội dung của tài liệu bao gồm:

- Giới thiệu tổng quan và các biểu số liệu cụ thể kết quả điều tra sản xuất lâm nghiệp,

- Thông tin cây trồng, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn,

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức có hoạt động lâm nghiệp,

- Các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, hộ gia đình có rừng,

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh.

TRANG CHỦ