Khử trùng đất bằng năng lượng mặt trời và kỹ thuật ủ phân hiếu khí bằng vật liệu địa phương
12/03/24 08:31AM
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. - Hà Nội: Nông nghiệp, 2023. - 44 tr.; 21 cm

Thúc đẩy sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ và áp dụng các biện pháp canh tác an toàn nhằm nâng cao chất lượng nông sản đồng thời phục hồi dần hệ sinh thái bị ảnh hưởng bởi lạm dụng phân bón hoá học, tiến tới xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao, hiệu quả và bền vững đang là mục tiêu hướng đến của ngành nông nghiệp.

Phương pháp khử trùng đất bằng năng lượng mặt trời và kỹ thuật ủ phân hiếu khí bằng vật liệu địa phương đã được thực hiện và đánh giá trong Dự án JICA: “Tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực miền Bắc Việt Nam (2016 - 2021)” và tiếp tục chuyển giao cho dự án: “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam” giai đoạn 2022 - 2026.

Qua thực tế triển khai, tiến bộ kỹ thuật này đã được các địa phương trong vùng dự án đón nhận, đánh giá cao, tích cực tự áp dụng và nhân rộng. Để phổ biến rộng rãi đến các địa phương khác ngoài vùng dự án, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng nhóm chuyên gia Dự án JICA đã hoàn thiện tài liệu: “Khử trùng đất bằng năng lượng mặt trời và kỹ thuật ủ phân hiếu khí bằng vật liệu địa phương” nhằm giới thiệu phương pháp khử trùng đất bằng năng lượng mặt trời để hạn chế sâu bệnh và cỏ dại trong đất, giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hoá chất độc hại khác mà vẫn đảm bảo năng suất cây trồng. Bên cạnh đó với phương pháp ủ phân hiếu khí bằng vật liệu địa phương sẽ tận dụng tối đa các phế phụ phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi làm phân bón hữu cơ vi sinh để bón cho cây trồng, vừa giảm chi phí sản xuất, vừa góp phần nâng cao năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường.