Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và các công nghệ sau thu hoạch lúa
28/07/22 09:44AM
Nguyễn Thành Long b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 72 tr. ; 21 cm. -. ISBN: 978-604-339-044-5

Cây lúa là một trong năm loại cây lương thực hàng đầu thế giới, là thực phẩm chính nuôi sống con người. Ở nước ta, cây lúa là cây lương thực chiếm diện tích canh tác lớn nhất. Miền Bắc thường có 2 vụ lúa chính là vụ đông xuân và vụ mùa. Ở miền Trung và miền Nam, có điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi, nên ngoài 2 vụ chính còn có thêm vụ hè thu, một số vùng có thể trồng thêm vụ thu đông với các giống lúa ngắn ngày

Tài liệu thuộc tủ sách Nông nghiệp xanh bền vững. Tài liệu đã giới thiệu nguồn gốc, phân loại, đặc điểm các giống lúa, kỹ thuật thâm canh và kỹ thuật canh tác một số giống lúa cao sản ở khu vực các tỉnh Nam Bộ.