HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 79
  • Tổng lượt truy cập: 11.480.198
Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và định hướng phát triển: SDMD 2022
17/01/23 10:47AM
Phạm Minh Đức, Lê Văn Vàng, Nguyễn Trọng Ngữ... ; Nguyễn Thanh Phương ch.b.. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 380 tr. : minh hoạ ; 24 cm. ISBN: 978-604-965-906-5

Tài liệu giới thiệu về ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và những đóng góp của Trường Đại học Cần Thơ; tài nguyên đất và nước; diễn biến môi trường và thực trạng chất lượng môi trường; quản trị tài nguyên và môi trường; công nghệ môi trường trong thời đại công nghiệp 4.0; chuyển đổi số hướng đến phát triển bền vững nông nghiệp; chuyển dịch sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2000-2020; ngành trồng trọt; nuôi trồng thuỷ sản; chăn nuôi và thú y; chế biến và bảo quản nông thuỷ sản; ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp; hướng đến phát triển bền vững nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long.

TRANG CHỦ