HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 75
  • Tổng lượt truy cập: 11.480.220
Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp tỉnh Long An: Sách chuyên khảo
17/01/23 10:54AM
Huỳnh Văn Lành. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 252 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. ISBN: 978-604-73-8990-2

Tài liệu bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp,

- Phân tích, đánh giá thực trạng về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp tại tỉnh Long An,

- Đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp của tỉnh Long An trong thời gian tới.

TRANG CHỦ