HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 71
  • Tổng lượt truy cập: 12.142.127
Phương pháp ứng dụng viễn thám và GIS trong lâm nghiệp: Sách chuyên khảo
15/05/23 11:49AM
Nguyễn Thị Thanh Hương. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 267 tr. : minh hoạ ; 27 cm. ISBN: 978-604-337-776-7

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

- Hướng dẫn thử nghiệm thuật toán phân loại và dữ liệu kết hợp ảnh đa phổ SE-2A và ảnh radar SE-1A,

- Phân tích biến động LULC dựa vào ảnh vệ tinh đa thời gian tại tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1990 - 2018),

- Dự báo thay đổi thảm phủ tỉnh Đắk Nông,

- Đánh giá đa dạng loài thực vật thân gỗ tại một số khu rừng tự nhiên tỉnh Đắk Nông,

- Tính toán định lượng đa dạng sinh học và trữ lượng rừng dựa vào ảnh vệ tinh Sentinel-2A.

TRANG CHỦ