HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 292
  • Tổng lượt truy cập: 10.421.387
Quản trị nông nghiệp 4.0
22/06/22 11:56AM
Nguyễn Đức Dũng. - H. : Thế giới, 2021. - 199 tr. ; 24 cm. ISBN: 978-604-345-197-9

Theo Hiệp hội Máy Nông nghiệp châu Âu (European Agricultural Machinery, 2017), đã phân tích quá trình phát triển nông nghiệp trên thế giới đến nay cũng như quá trình phát triển các cuộc cách mạng công nghiệp. Nông nghiệp 1.0 xuất hiện mạnh vào khoảng năm 1910, ở giai đoạn này chủ yếu dựa vào sức lao động và phụ thuộc thiên nhiên do đó năng suất lao động thấp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, quá trình trao đổi thương mại chưa sôi động, chủ yếu tự cung, tự cấp nông sản giữa các quốc gia.

Nông nghiệp 4.0, sự phát triển diễn ra đồng thời với phát triển của thế giới về công nghiệp 4.0 là giai đoạn ứng dụng mạnh mẽ các thiết bị cảm biến kết nối internet (IoT), công nghệ đèn LED, các thiết bị bay không người lái, robot nông nghiệp và quản trị tài chính trang trại thông minh... Thuật ngữ nông nghiệp 4.0 được phân tích và sử dụng đầu tiên tại Đức vào năm 2011.

Tài liệu đã trình bày tầm quan trọng của nông nghiệp; ngành lương thực và năng lượng; triển khai kinh tế xanh; phát triển kinh tế xanh; nông nghiệp chính xác; thiết bị di động; di động thay đổi chuỗi cung ứng trong nông nghiệp Ấn Độ; giáo dục và nông nghiệp; tài chính carbon trong CSA; đổi mới sáng tạo đối với CSA; thích nghi, giảm nhẹ và tiết kiệm năng lượng.

TRANG CHỦ